O nas

Młoda, dynamiczna firma, która powstała w 2019 roku, wykonuje projekty budowlane i wykonawcze budynków mieszkalnych, usługowych i innych, oraz projekty infrastruktury związanej z budynkami na działkach budowlanych.

Projektujemy budynki nowe, przebudowy i rozbudowy budynków istniejących, jak również opracowujemy inwentaryzacje i oceny techniczne stanu istniejącego budynków.

Przy opracowywaniu projektów naszą doktryną jest Art. 4. Prawa Budowlanego "Każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami".

Integralność rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych z równoczesnym uwzględnieniem optymalizacji sposobu wykonania (materiały, technologia i koszty budowy).

Załatwiamy wszystkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz formalności związane z zakończeniem budowy i oddaniem budynku do użytkowania.

Z wyrazami szacunku: mgr inż. Rafał Forreiter - uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr SLK/8355/PWBKb/19, członek ŚOIIB w Katowicach.

Dane do faktury:Diseno.5 Rafał Forreiter
ul. Wyzwolenia 184
43-265 Kryry
NIP:638-169-30-31